Jan Breukel, proefkolonist

Een nieuwere en uitgebreidere versie van deze pagina staat op schackmann.nl

Geboren ongeveer 1766, aankomst op de proefkolonie 1 november 1818 en dan dus ongeveer 52 jaar oud. Gezonden door de subcommissie van weldadigheid Maassluis.
Vorige beroep en godsdienstige gezindheid onbekend. Zie over alle onduidelijkheden onderaan bij nageslacht en links.

Getrouwd met:
Vermoedelijk Maria Machielse Roest, geboortedatum onbekend

Kinderen:
Vermoedelijk (data zijn doopdata):
- Cornelia, 05-05-1800 te Maasland;
- Grietje, 22-08-1801 te Maasland;
- Joannes, 24-10-1802 te Maasland;
- Christianus, 28-07-1804 te Maasland;
- Catharyna, 26-03-1807 te Maasland;
- Gerrit, 04-05-1809 te Maasland.
- Leendert, 28-09-1811 te Maasland

Koloniale carrière in het kort:
Het gezin wordt door de directie beschouwd als ‘van een zeer slegt zedelijk gedrag’, waarbij de schuld vooral gelegd wordt bij de vrouw en oudste dochters. Als hij in 1820 een brief heeft geschreven, of beter: heeft laten schrijven, met klachten over de kolonie, wordt hij naar huis teruggestuurd.

In De proefkolonie:
Bij naam op de bladzijden 81-82, 204-206, 222 -223, 231 -234, 237-239, 244-246, 376, anoniem bij zijn voordracht op bladzijde 74 en als zijn vrouw zonder toestemming twee kinderen uit Maassluis ophaalt op bladzijde 172, over zijn subcommissie Maassluis nog iets meer op bladzijde 73.

Verdere informatie:
- vermeldingen van Breukel in de archieven
- enige aantekeningen over nageslacht en links