Bult – nageslacht en links

Een nieuwe en uitgebreide versie van deze pagina staat op schackmann.nl

Zoon Jan trouwt in 1836 met als beroep ‘slachter’ (dus van zijn vader geleerd! – zie boek blz. 174) in Egmond-Binnen, zie ook stamboom Kueter.
Dat huwelijk komt ook voor in de Monique Dreijer ancestry, waar een andere nakomeling uit dat huwelijk gevolgd wordt. In zijn latere leven staat Jan te boek als kastelein, maar dan is een van zijn zoons weer ‘slachter’.

Zoon Jacob trouwt 1839 ook in Egmond-Binnen en zal bij een later tweede huwelijk in Heiloo als ‘koopman in vee’ omschreven staan.

Dochter Katrina trouwt als Trijntje te Alkmaar met ene Jacobus Tesselaar, schoenmakersknecht, later schoorsteenveger, nog later winkelier.