Van Haften, nageslacht en links

Dochter Antje gaat eind 1822 als ‘huishoudster’ mee naar een grote boerderij bij Ommerschans met de Alkmaarse proefkolonist Tijmes, die eerder het jaar zijn vrouw heeft verloren aan de besmettelijke ziekte die over de kolonie ging,

Uit een brief van Wouter Visser dd 9 september 1823:
De kolonist, weduwnaar Thiemes, in kolonie no.5 verlangende een wettig huwelijk aantegaan met de dochter van den kolonist van Haaften te Doldersum, welker dochter zedert het overlijden der vrouw van Thiemes zijn huishouding heeft waargenomen – en er bij ons geene redenen ter kontraire bekend zijn, neem ik de vrijheid de authorisatie daartoe voor gen. kolonist bij de Permanente Kommissie aantevragen.

Voor het zover is bevalt Antje op 1 februari 1824 van een zoontje dat echter op 2 april alweer overlijdt.

Ze trouwen een paar maanden later, 26 april 1824, in 1825 wordt geboren Walraven (genoemd naar zijn grootvader dus), gevolgd door Antje (1826), Hilletje (1827) en Albertje (1831).

Zoon Klaas trouwt 1831 met een kolonistendochter uit Walcheren, wordt kolonist in Frederiksoord en blijft dat tot zijn dood in 1867.

Dochter Trijntje trouwt 1834 met de Rotterdamse bestedeling Wilhelmus Heronimus Kool. Die neemt – blijkbaar met instemming van Edam – de hoeve over en Trijntje wordt dus kolonistenvrouw, terwijl haar inmiddels 60-jarige vader Walraven als ingedeelde bij hun in huis komt. De familie Kool-van Haften gaat vier jaar later als hoevenaars naar het gebied rond Veenhuizen-1 (het wezengesticht).

Dochter Sijtje raakt op haar 19de ongehuwd zwanger, wil niet zeggen wie de verwekker is en wordt veroordeeld tot de strafkolonie op de Ommerschans. Volgens het stamboek van de strafkolonie komt zij daar aan op 19 april 1825 en bevalt ze daar van een zoon op 22 juli 1825. Dat kind, Cornelis, gaat naar de grootouders Van Haften, maar overlijdt al snel. Sijtje moest blijven, deserteert op 20 maart 1826, wordt weer teruggebracht op 2 augustus 1827 en deserteert opnieuw op 3 oktober 1827. Vele jaren later komt zij, inmiddels getrouwd, als koloniste in Veenhuizen waar zij 1849 overlijdt.

Genealogische informatie over de Van Haftens staat op de site van Gerrit van Haaften.