Hendrik Hopman in de archieven

Uit de notulen van de permanente commissie dd 7 juni 1819:
Brief van de subkommissie Amersfoort, rechtvaardigende ons gedrag in het te rug zenden van ‘t huisgezin van Metz, en bevelende een beter gezin, te weten van Hendrik Hopman, oud 40 jaar, met vrouw en 5 kinderen.

Uit een brief van directeur Benjamin van den Bosch dd 11 juli 1819:
Het arrivement van het Amersfoorder huisgezin conform aan de gedane opgave, meen ik reeds aan de Kommissie te hebben bedeelt.

Hopman wordt genoemd bij de beloningen voor kolonisten augustus 1819.

Zie hier voor een stuk over de brief die Hopman kort daarop aan zijn subcommissie stuurt.

Hopman wordt genoemd bij de donaties watersnoodramp februari 1820, in het beoordelingsrapport door de directie juni 1820 en bij de jaarinkomen over 1820.

5 juni 1820 behoort hij tot degenen die door spinbaas Brouwer worden beschuldigd van slecht gedrag.

19 februari 1823: Genoemd in schoolrapport 1822 als hebbende uitgemunt in gedrag en vorderingen: Dirk en Kasper Hopman