data uit de eerste 7 jaar van de Maatschappij van Weldadigheid

1818
jan 14 ontwerp-reglement Maatschappij van Weldadigheid, zie hier
mrt 06 Koning Willem I keurt het ontwerp-reglement goed, zie hier
juni 22 eerste bijeenkomst Commissie van Weldadigheid
juni 24 oproep tot oprichten plaatselijke subcommissie, zie hier
aug 18 aankoop landgoed Westerbeeksloot
aug 25 eerste steenlegging voor de proefkolonie
okt 29 de eerste kolonisten komen aan, zie hier
dec 03 eerste geboorte (Simon Metz) op kolonie
dec 05 laatste proefkolonist komt aan (Harmeling)

1819

jan 01 eerste koloniefeest
jan 10 eerste zitting raad van opzichters
jan 20 eerste kolonist weggestuurd (Dikkeboom)
feb 09 eerste nummer van de Star verschijnt
jul 18 laatste menage
aug 05 tweede bijeenkomst Commissie van Weldadigheid
aug 06 eerste bijeenkomst van de commissie van toevoorzigt
aug 14 Willem I geeft de Maatschappij vruchtgebruik van de Ommerschans
aug 20 eerste steenlegging voor kolonie 2

1820

mrt 05 start bouw van kolonie 3, het latere Willemsoord
mrt 26 opstand in de spinnerij van de proefkolonie
jul 31 Prins van Oranje, de latere Willem II, bezoekt Frederiksoord
aug 10 Prins Frederik bezoekt Frederiksoord
dec 20 Koninklijk besluit dat Maatschappij meer bevoegdheden geeft om de orde te handhaven

1821

jan 09 installatie Raad van Policie
feb 28 bijstands’ besluit voor zieke kolonisten, zie hier
apr 05 begin bouw Wilhelminaoord
apr 19 Benjamin van den Bosch neemt ontslag, Wouter Visser nieuwe directeur
apr 26 eerste vrije kolonist (Johannes Bosch) naar strafkolonie op de Ommerschans
mei 25 proclamatie tegen sterke drankgebruik
jun 23 proclamatie tegen “vreemde” kleding
jul 30 alle woningen in Wilhelminaoord gereed
aug 24 eerste uitdeling medailles, zie hier

1822

apr 06 bestek voor nieuwbouw bedelaarsgesticht op de Ommerschans
jun 30 alle kolonisten – ook in de proefkolonie – hebben nu een ingedeelde in huis
jul 15 eerste hoevenaar (Molenaar) betrekt boerderij bij Ommerschans
aug 14 eerste vrijlating van strafkolonisten
sep 08 eerste bedelaars (uit Delft) komen aan op de Ommerschans
sep 17 koning Willem I bezoekt de vrije koloniën
okt 7 contract voor het overnemen van duizend bedelaars, zie hier
nov 05 eerste deserties op de Ommerschans
dec 19 Veenhuizen en omgeving aangekocht door de Maatschappij

1823

feb 18 plan voor zaalsgewijze opvang weeskinderen
mrt 23 eerste ongehuwd zwangere kolonistendochter naar strafkolonie
apr 08 tekeningen en bestek voor hoofdgebouwen in Veenhuizen gereed
apr 23 alle hoeves in de vrije koloniën 1 & 2 omgenummerd
mei 10 aanbesteding hoofdgebouw in Veenhuizen
jun 28 nieuw type koloniewoning voor Doldersumsche veld
dec 26 eerste bewoners (arbeidershuisgezinnen) in Veenhuizen

1824

feb 15 eerste weeskinderen komen aan in Veenhuizen
mrt 02 aanbesteding 2de en 3e gesticht in Veenhuizen>/span>
apr 17 kolonistenwoningen (24) op Doldersumsche veld opgeleverd (kolonie 7)
mei 01 instituut voor Landbouwkundige Opvoeding in Wateren begint
jul 11 eerste adjunct-directeur voor het onderwijs (van Wolda)
aug 10 eerste groep van 200 weeskinderen uit Amsterdam verscheept

1825

jan 05 Noodkreet naar prins Frederik over financiële situatie MvW
jun 18 tweede gesticht Veenhuizen bevolkt door bedelaars