samenstelling Commissie van Weldadigheid bij de oprichting

Een nieuwere versie van deze pagina staat op schackmann.nl

Leden bij de oprichting op 14 januari 1818 (tussen haakjes het geboortejaar):

 •  Prins Frederik (1797), voorzitter
 • Johannes Kinker (1764), hoogleraar te Luik, 1e assessor
 • Johannes van den Bosch (1780), 2e assessor, voorzitter Permanente Commissie
 • Paulus van Hemert (1756), emeritus hoogleraar, secretaris Permanente Commissie
 • Jeremias Cornelis Faber van Riemsdijk (1786), advocaat, penningmeester Permanente Commissie
 • Joannes Matthias Schrant (1783), hoogleraar te Gent
 • Joan Melchior Kemper (1766), professor te Leiden
 • Christianus Johannes Nieuwenhuis (1773), arts te Amsterdam
 • Jacob Gerard van Nes (1776), lid Staten-Generaal
 • Tammo Sijpkens (1780), advocaat te Groningen
 • Petrus Johannes Ameshoff (1788), koopman te Amsterdam, kassier
 • Junius van Hemert (1787), advocaat te Amsterdam

 

Eerste mutaties in het bestuur:

 • Op de eerste vergadering – 22 juni 1818 – wordt besloten de commissie aan te vullen met ‘iemand uit de israëlitische gemeente’. Dat wordt Jak Mendes de Leon, zakenman te Amsterdam.
 • Na Kinkers vertrek naar Luik wordt zijn plaats ingenomen door M. J. Kol, bankier te Utrecht van het bankiershuis Vlaer & Kol.
 • Op de tweede vergadering – 5 augustus 1819 – treedt Junius van Hemert statutair af. Hij stelt zich herkiesbaar, maar verliest het in de tweede ronde van J. Leesberg uit Den Haag.