stukken over de proefkolonie

Enkele later geplaatste stukken zijn te bereiken via schackmann.nl

 

Tenzij anders vermeld komen alle archiefstukken uit Drents Archief toegang 0186, het archief van de Maatschappij van Weldadigheid. Om praktische redenen staan sommige van de hieronder genoemde stukken op www.schackmann.nl/proefkolonie.
Cursieve stukje in of tussen de transcripties zijn opmerkingen van mij. Een vraagteken tussen haakjes (?) betekent dat ik het echt niet kon lezen. Als er (…) staat, heb ik een stukje weggelaten.
———————————————————————————————–