beloningen

Een nieuwere en verbeterde versie van deze pagina staat op schackmann.nl

 

De uitreiking van de beloningen wordt in De proefkolonie beschreven op bladzijde 185. Hier de volledige brief:

Uit een brief van Benjamin van den Bosch aan de Permanente Commissie (Drents Archief, toegang 0186, invnr 52

Frederiksoord den 23 augustus 1819

(…)

Ook was dezen dag dubbeld belangrijk voor onze kolonisten, dewijl in tegenwoordigheid van Dheer van Riemsdijk door mij, voor den aanvang van het feest de beloningen zijn uitgedeelt, bij besluit van de Kommissie van Weldadigheid, aan de zodanige toegekend, welke zich bij een onlangs plaats gehad hebbende zwaren heiden brand, het gunstigst hadden onderscheiden.
Aan alle andere kolonisten die door bijzonder toeval, bij genoemde heide brand niet konden tegenwoordig zijn, als mede aan die geenen welken op zodanige punten geplaatst waren, waar zij zich niet konden onderscheiden, maar van wier goeden wil ik mij volkomen overtuigd durf houden; is, met voorkennis van Dheer van Riemsdijk, eene kleine eevenredigde beloning toegelegt.

Zijn WG heeft wel mede willen goedkeuren dat eengelijks een kleine beloning wiert toegelegt aan de drie kolonisten welke bij eene vroeger ontstane brand in de kook keuken blijken van bijzondere welwillendheid en onderneming gegeven hadden.

Op dezelfde wijze zijn kleine beloningen toegelegt aan de beide huisgezinnen welke na evenredigheid der spinsters, zedert hun arrivement het meest, en best vlas gesponnen hebben.
Aan twee kinderen die zich het gunstigst op scholen hebben onderscheiden, en eindelijk aan een huisgezin dat de meeste orde en properheid in zijne kleding en huishouding had betoond.

(…)

Bijgevoegd:
extra betaling aan de kolonisten
sergeant Seil
ƒ    10=.=
sergeant Koster
7=.=
sergeant Schnatz
7=.=
onderopziener Jansen
10=.=
onderopziener Meder
7=.=
kolonist Klaver
5=.=
kolonist Molenaar
5=.=
kolonist Gerrits
5=.=
kolonist Rikmond
5=.=
kolonist Tijmes
5=.=
kolonist De Kruijf
4=.=
kolonist Mak
4=.=
kolonist Van Ommen
4=.=
kolonist Muller
3=.=
kolonist Vergeer
3=.=
kolonist Bransma
3=.=
kolonist Biemans
3=.=
kolonist Gerritsma
3=.=
kolonist Kranendonk/de zoon
2=.=
kolonist Breukel/de zoon
2=.=
kolonist Hopman/de zoon
2=.=
Jan Bult #
3=.=
de Vries #
3=.=
Tersmetten #
3=.=

ƒ    108

# voor de brand in de keuken

Van Haaften voor netheid en properheid    ƒ 5=.=

op school:
de zoon van Geerards    3=.=
de dochter van Koppejan    3=.=

spinarbeid:
t huisgezin Harmeling    3=.=
t huisgezin van Baade    3=.=
——-
ƒ 125=.=

* 24 kolonisten ieder à ƒ 1-    24=.=
——-
Totaal    ƒ 149=.=

* N.B. onder de 24 kolonisten die geen dadelijk aandeel aan den brand gehad hebben, zijn zeer veele van de meest oppassende en braafste begrepen.