Ten einde niet beschimmeld aantekomen, p 132

De pc besluit in haar vergadering van 1 februari om spinbaas Wijsman te ontbieden om hem ontslag aan te zeggen, op 10 februari zet Benjamin hem op de boot. Er is nu ook een persoonsfile van Wijsman.
Op 3 maart vraagt Benjamin toestemming om een landarbeider uit de buurt in te huren.
In de Star van februari staat bij de kolonieberichten een lijstje met de spinverdiensten van een aantal gezinnen van 7 tot 14 februari. Naast de Van der Heijdes blijkt ook het gezin van weduwe Vergeer goed op het spinnewiel uit de voeten te kunnen: 10 gulden en 5 cent. Ook niet zo verwonderlijk want zij en haar gezinsgenoten hadden volgens de subcommissie Gouda als beroepen uitgeoefend ‘vlasheekelster’, ‘baanspinder’ en ‘baandraaister’, allemaal laaggekwalificeerde beroepen uit de textielsector. Van de te nat afgeleverde garens is sprake in de notulen van de pc van 20 maart 1819.