Al zingende het Wilhelmus van Nassouwen, p 110

De pc bespreekt de brieven van Burks blijkens haar notulen op 30 december, het concept-antwoord van Johannes is in archief 352, Benjamin evalueert de eerste twee maanden met de kolonisten op 28 december.
Benjamin had al op 14 december gevraagd ‘een kleine partij’ te mogen geven, de permanente commissie keurt het goed in haar notulen van vrijdag 18 december.
Dat Johannes van den Bosch flessen arak stuurt, blijkt uit een brief van Benjamin van den Bosch aan de permanente commissie dd 3 januari 1821, archief 56: ‘In no.1 en 2 hebben zij voor ieder huisgezin 2 flessen pons met witte brood bekomen. Zijnde daartoe 40 flessen arrak gebruikt. Het restant van 100, voor ruim 2 jaren door den 2 assessor uit Amsterdam gezonden.’
Benjamin doet verslag van het nieuwjaarsfeest in een brief op 6 januari 1819, wat door Ockerse wordt verfraaid tot een artikeltje in de Star 1819, pagina 93-94.