Bedriegerijen van subkommissies, p 115

Over Houtmans ongeluk bericht Benjamin op 31 december 1818, archief 49. Ik heb geen idee wat met ‘de schouder uit elkander gevallen’ bedoeld wordt. Het zal ernstiger zijn dan een arm uit de kom, want op 17 januari schrijft Benjamin: ‘Doctor Schuurman vreesde dat Houtman misschien het gebruik van den arm zou verliezen, dat zou eene fatale historie zijn.’

Theodorus Drossens of Dressels was ingedeeld bij de weduwe Vergeer en zijn (weinige) gegevens staan in dat persoonsfile. Volgens haar notulen heeft de pc op 2 januari gehoord van de gebeurtenissen in Den Haag en besluit ze tot de advertentie die op 7 januari in de Staatscourant verschijnt. Dan meldt zich op 20 januari Utrecht. Benjamin schrijft over de ontvangst die hij Drossens bereidt op 10 januari, op 13 januari besluit de pc dat hij de kolonie moet verlaten en op 17 januari meldt Benjamin dat uit te zullen voeren. Later geeft de pc de subcommissie Utrecht bericht van ‘de verbanning dezes bedriegers uit de kolonie’. Ik betwijfel of Drossens echt te kwader trouw was, ik heb eerder de indruk dat hij een beetje chaotisch was – zijn reisroute was dat in ieder geval.