Contagieus, p 325

Dokter Schuurman doet verslag van het verloop van de ziekte en zijn bestrijding ervan in verslagen die zijn gedateerd 16 mei, 16 juni en 16 juli 1822 en die zijn gepubliceerd in de Stars van die maanden, respectievelijk pagina 409, 479 en 557. Volgens hem zijn ‘febres rheumaticae’ de eerste verschijnselen. ‘Na verloop van eenige dagen vertoonden zich bij de meesten gastrische stoffen in de maag.’ In een enkel geval acht hij daarbij een aderlating noodzakelijk. Met ‘uitwaseming-bevorderende dranken’ doet hij de ‘rheumatieke pijnen’ verdwijnen, ‘nerveuse symptomen’ bestrijdt hij met ‘Kampher en Hyosciamus’, bij ‘een beslagen tong’ komen ‘zachte lakseermiddelen’ goed van pas en hij grijpt meteen in bij het bespeuren van ‘een turgor in primis viis, welke tot rijpheid scheen gekomen te zijn’.

Uit zijn beschrijvingen heb ik niet kunnen afleiden hoe we de besmettelijke aandoening heden ten dage zouden noemen. De symptomen passen niet bij de cholera; die ziekte zou de kolonie pas tien jaar later bezoeken en er veel ernstiger huis houden.

In het jaarverslag, archief 989 en gepubliceerd in Star 1822 pagina 565, beweert Johannes dat er ‘slechts weinige (4) lijders daardoor ten grave gesleept’ zijn. Dat is dus niet waar. Ook dokter Schuurman noemt het getal van vier en beweert bovendien dat twee daarvan vooral aan ouderdom gestorven zijn, wat typisch is omdat ze jonger zijn dan de dokter! Kortom, men neemt het rustig houden van de gemoederen erg serieus.

Uit de overlijdensakten Vledder in deze periode komen de volgende overledenen: Frederik Donker (boekhouder, 36 jaar), Antje Ellens (39 jaar, echtgenote van Klaas Tijmes), Geertje Davids Hartog (41 jaar, echtgenote van Pieter Arends), Albertje de Leeuw (50 jaar), Maria Geertruda Liebert (44 jaar), Henderika Lodewegen (30 jaar), Hendrik Hendriks Middelboer (hulponderwijzer, 22 jaar), Anthonie Muis (31 jaar), Antje Reinders (42 jaar), Anthonie Uhl (55 jaar), Jantje van der Vlist (36 jaar, echtgenote van Jan Vermey, de opvolger uit Gouda van de weduwe Vergeer), Stephanus Jansen Vrijhoef (winkelier en ex-wachtmeester 58 jaar),