De aanhoudende droogte, p 165

Over de toestand op de kolonie in brieven van Benjamin en in een volgende rapportage van Johannes aan prins Frederik, dd 24 mei 1819, archief 1179. De ‘­gure koude nagten’ zouden eind april, begin mei gespeeld hebben.
Van de vernieling van de jonge dennebomen maakt Benjamin melding op 12 juni. De hier genoemde verkeringen komen allemaal verderop in het boek terug.