Den kost gezien en geproefd, p 192

Alles komt uit Gijsbrecht Karel Graaf van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koninkrijk der Nederlanden, tweede verbeterde uitgave onder toezicht van Mr. J.R.Thorbecke.
De opmerking dat de tijd voorbij is dat hij veel te zeggen heeft op pagina 68, de opmerkingen over genootschappen op pagina 71 en 180 en het belangrijkste: zijn bezoek aan de kolonie pagina 99 tot 113. Dat bevat zowel het officiële verslag dat hij en Siderius bij de raad van toezicht hebben ingediend als een uitgebreider bezoekverslag van zijn hand. Van Hogendorp noemt geen namen van kolonisten, maar uit de opmerkingen die hij bij elke kolonist maakt plus een brief van Benjamin van den Bosch dd 29 december 1819, valt eenvoudig te reconstrueren bij wie hij langs is geweest.