Die het op de gewone verstrekking geheel laten aankomen, p 311

Op 3 december schrijft Johannes over kolonisten die het helemaal op de gratis verstrekking laten aankomen, op 8 december achrijft hij dat er door de overplaatsingen naar de strafkolonie binnenkort nieuwe gezinnen gestuurd kunnen worden, ‘daar er denkelijk wel meer luijaards van hier naar toe zullen marcheren’, de formulering bij de veroordeling van Houtman komt uit de Star december 1821. Overigens wordt in de Star geen melding gemaakt van alle gezinnen die naar de strafkolonie gaan, blijkbaar vond men het een beetje veel om openbaar te maken. Dat de kinderen beter gereinigd worden door het scheiden van hun ouders wordt beschreven door directeur Visser op 26 januari 1822.