Een betamelijk, zelfs behagelijk voorkomen, p 19

Gegevens over Leonardus Biemans komen uit een brief van de subcommissie Gorinchem waarin die hem voordraagt voor de kolonie, dd 9 oktober 1818. Zie verder persoonsfile Biemans. Over de ziekte van Johannes Weender schrijft dokter Schuurman in een artikel in de Star van april 1819. Zie verder persoonsfile Weender.

De brief waarin Metz door Amersfoort wordt voorgedragen is van 3 oktober 1818. De twijfels over de juistheid van de gegevens die Amersfoort daarbij opgeeft, komen voort uit contacten met mensen die genealogisch onderzoek naar Metz/Meerts enz. gedaan hebben. Veel genealogische gegevens over het geslacht staan op de internetsite: http://www.leomeerts.nl/
‘Zonder hemd kwam deze familie hier aan…’ uit een brief van Benjamin van den Bosch aan de permanente commissie dd 9 april 1819. Over hun ‘aanhoudende bedelzucht’ schrijft hij vaker, het staat ook in de Star 1819, pagina 378.

De regelingen met betrekking tot kleding zijn te vinden in de regle­mentaire beginselen (zie de algemene noten). Er is een volledige lijst van alle verstrekte kleding, archief 1338, die waarschijnlijk van eind oktober dateert en die bedoelt lijkt om de totale kosten te berekenen. Er staan dingen op die al ‘gekogt’ zijn en waar de prijs bijstaat en dingen die worden ‘gecalculeerd op’ een bepaald bedrag. Per gezin worden alleen de vier oudste kinderen gekleed, zie boek bladzij 203.
Dat de kleding ook tot doel heeft om desertie tegen te gaan, staat in de officiële aankondiging dat de Maatschappij bestaat na de koninklijke goedkeuring in de Staatscourant van 16 maart 1818. Overigens wordt het woord desertie in de beginperiode niet meer gebruikt. Na dit krantenartikel duikt het pas eind 1820 weer in de archieven op.