Eene snelle en aanzienlijke uitbreiding, p 143

De eerste alinea citeert uit het hiervoor genoemde artikel, de citaten in de tweede alinea over ‘waarlijk dringende nood’ enzovoort komen uit de inleiding bij het concept-reglement van de Maatschappij dd 14 januari 1818. Die inleiding staat in overgetypte vorm ook op deze site.
De plannen voor de uitbreiding dit jaar en de uitdrukking op pagina 144 ‘een spoorslag’, komen uit een brief van de permanente commissie aan koning Willem I dd 23 maart 1819.

(pagina 144) De familie-overlevering van de boterham en Johannes van den Bosch komt uit Westendorp Boerma 1950, pagina 6, de volgens de Maatschappij nieuwe waarde van Westerbeeksloot staat in de Star 1819, pagina 692.
Negociaties worden voor het eerst ter berde gebracht in het hiervoor genoemde artikel van Johannes van den Bosch, Star pagina 75 en vanaf halverwege het jaar rapporteert de Star maandelijks over de voortgang.. Johannes’ schatting dat hij uiteindelijk 30 miljoen nodig zal hebben, staat in een uitgaande brief van hem aan Junius van Hemert van 1 mei 1819.
De verdere uitbreidingsplannen staan onder meer in deze brief en in een brief aan een onbekende, dd 9 april 1819, archief 960, en zijn volgens het brievenboek van 7 april 1819, een op die dag genomen beslissing. Volgens datzelfde brievenboek is dat ook de dag dat besloten wordt tot ‘een negociatie van ƒ 80.000 onder verband van Westerbeeksloot’.
De twee hiervoor genoemde brieven én een latere brief aan J.M.Kemper dd 4 mei 1819, archief 960, zijn voorbeelden van Johannes’ denken over de publieke opinie en de noodzaak om omwille daarvan haast te maken.