Geen dispositie voor de veldarbeid, p 130

Johannes schrijft over beroepsdiversificatie in de Star 1819 van januari, alle uitlatingen van Benjamin komen uit brieven van hem tussen half januari en half februari.Voor Baade zie zijn persoonsfile. De bij hem ingedeelde jongeman heet Dirk Wiemes die verderop in het boek terug komt als bruidegom in het eerste kolonie-huwelijk.