Het bestaan van de Maatschappij, p 233

De pc reageert, na er ‘gister avond’ over gesproken te hebben, op 29 maart, daarna vliegen de brieven – vooral van Johannes – over en weer. Nog een argument van Johannes tegen een peloton militairen in de buurt: ‘Hier bij zouden dezelven bij de burgers moe­ten ingekwartierd wor­den, dat zeker het ge­schreeuw niet zou doen verminderen.’

Het moet 30 maart zijn geweest dat Van Rhee, die de boeken in kan als de eerste gedeserteerde vrije kolonist, de kolonie verlaat. Het is mij niet bekend hoe het hem verder vergaan is, wel dat zijn echtgenote – Johanna Wilhelmina Elizabeth Storij – in 1831 in Appeltern in Gelderland overlijdt, een paar maanden na de dood van een 11-jarig dochtertje van haar en Sarus van Rhee. Volgens de akte op 52-jarige leeftijd, zodat zij rond de 40 geweest moet zijn toen ze op de proefkolonie kwam.