Het caracter onzer behoeftigen, p 168

Alles komt uit een brief van Benjamin van den Bosch aan de permanente commissie dd 12 juni 1819 en de genotuleerde bespreking van die brief door de pc op 17 juni 1819.