Het deelnemend gevoel onzer brave kolonisten, p 217

Benjamin van den Bosch schrijft hierover dd 3 februari 1820 en 16 februari 1820, de betreffende gedeelten van deze brieven inclusief de ingetekende bedragen staan ook op deze site, er verschijnt een artikel in de Staatscourant op 13 februari dat op Benjamins berichtgeving gebaseerd lijkt te zijn.
Daarna schrijft Den Haag in de Staatscourant van 28 februari over de ‘gezegenden invloed’ van de kolonisatie op de kolonisten. In dat laatste artikel wordt ook vermeld dat Klaas Visser en Jacob Baade er een begeleidende brief bij geschreven hebben en hoe die brief ‘zoo hunne edele beginselen, als hunne toe­nemende beschaving kenschetst’.