Het doel dezer knapen, p 223

Achteraan de derde linie wonen ondermeer Johannes Bosch en Hendrik Vos. Het meeste in dit stukje komt uit terugblikken op deze gespannen tijd. Over het ‘ingelijfd’ worden en over ‘het doel dezer knapen’ in de brief van de pc aan Maassluis van 9 mei, over de zogenaamde onrechtmatigheid van de inhoudingen in een brief van Johannes van 12 april. De brief van Breukel aan zijn subcommissie is niet bewaard gebleven, maar uit de reactie erop van Benjamin valt de inhoud te reconstrueren.