Het memorieboekje, p 40

De financiële regelingen worden op diverse plaatsen beschreven, onder andere in de Star van januari 1819 en in de reglementen. Dat het in de toekomst wel eens mogelijk zal zijn dat de oorspronkelijke contributies aan de leden terugbetaald kunnen worden, had de pc geschreven in de officiële aankondiging van haar bestaan in de Staatscourant van 16 maart 1818.