Het oog van Europa, p 162

‘Het getal der behoeftigen dat zich dagelijks aanbiedt…’ enzovoort, uit de Star 1819 pagina 382. Daar staat ook over de mensen die zich alvast op de naburige heide willen vestigen. Later zal dat op enige schaal gaan gebeuren, de zogenaamde desperado-koloniën, zie bladzij 364 van het boek.
Een voorbeeld van zo’n smartelijke brief van een aspirant-kolonist is afgedrukt in Kloosterhuis pagina 159. Van de mensen die in deze tijd solliciteren naar een plekje op de kolonie zal niemand er daadwerkelijk terecht komen. Alle volgende kolonies zullen in principe niet meer door de pc gevuld worden, maar door subcommissies.

Paulus van Hemert schrijft over de buitenlandse contacten als hij verslag doet van de werkzaamheden van de afdeling van correspondentie in de Star 1819 vanaf pagina 744.