Het uitzigt van dit alles door werken te verdienen, p 79

Al deze mensen zegenen… enzov, schrijft Johannes van den Bosch in Star 1819 pagina 26. Van Royens naam staat niet bij het artikel in de Provinviale Groninger Courant van 7 december 1818, overgenomen in de Staatscourant van 11 december, dat opent met ‘In een’ particulieren brief van Vledder, in de nabijheid der nieuwe kolonie Frederiksoord, wordt gemeld:’ en misschien was het ook helemaal niet voor in de krant bedoeld. Benjamin van den Bosch schrijft op 11 december: ‘Dheer van den Hoop, die in deeze environs een buiten heeft en den winter in Groningen doorbrengt heeft over Dheer van Roijen een­ig informatie ge­vraagd. Deeze heeft daar op een zeer avantagenste brief ge­schreeven, die de Heer van der Hoop in de Groninger Cou­rant heeft doen plaatsen, het geen van bij­zonder veel invloed is geweest.’

Over de brief van Jan Bult en het enthousiasme waarmee de subcommissie Enkhuizen die ontvangt, wordt geschreven in G.A. Bontekoe, De relaties van de stad Enkhuizen met kolo­niën van de Maat­schappij van Weldadigheid te Frederiksoord en Veenhuizen van 1818 tot 1849, artikel in Nieuwe Drentse Volksalmanak 83, 1965.

De maand ervoor waren er veel krantenberichten gepubliceerd van subcommissies dat hun kolonisten opgewekt naar de kolonie vertrokken waren. Ik weet niet of dit compleet is, maar in ieder geval de Staatscouranten van:
5 november: Kranendonk, Van Rhee, Tijmes, Cohen en Hoofien.
7 november: Mertz
9 november: Lucassen, de Vries, Van Haften.
10 november: Breukel (via Delft).
11 november: Vergeer
12 november: Krabshuis, Van Ommen.
13 november: Houtman.
14 november: De Kruijff, Hogenbirk
16 november: Gerritsma, Arends.
19 november: Meder.
23 november: Klaver.
25 november: De Ruiter, De Vos
30 november: Alblas.
11 december: Harmeling vertrokken en tevre­den aangekomen.

(bladzij 80/81) Enkele van de navolgingen van het Enkhuizense bericht in de Staatscourant: op 7 december Gouda, overgenomen uit de Rotterdamsche Courant van 4 december, op 8 december over de brieven van Johanna van der Heijde, overgenomen uit de Leidsche Courant van 5 december 1818, op 12 december Gorinchem over Biemans, op 13 december Nut en Beschaving over Cohen en Hoofien, op 18 december Maassluis over de ontvangen brief van Jan Breukel.
Dat Breukel niet zelf kan schrijven, verklaart hij later voor de raad van toezicht, zie boek bladzij 238.