Johannes Bosch, p 364

Wouter Visser wil meewerken aan het huwelijk van Albert Klaver en de dochter van Bosch in een brief dd 19 april 1823, hun latere aanname als kolonist staat in de rode boeken van Kloosterhuis. Het citaat ‘Het ligt in den aard van den mensch, dat het bestrijden zijner meeningen zijne energie opwekt.’ komt uit Westendorp Boerma 1927, pagina 49, de vrijlatingen komen uit de stamboeken van de Ommerschans.