Kleine en wezentlijk zeer toepaslijke versjes, p 148

Zie in het vorige stukje de genoemde drie gebruikte verslagen van het feest (Benjamin van den Bosch, Star, Amsterdamsche Courant).