Menigvuldige en slegt gemaakte knopen, p 197

Dat Van der Heide het een paar keer ‘slegt’ heeft ‘laten liggen’ constateert Johannes in een brief op 26 maart 1820. De nieuwe uit Leeuwarden gekomen spinbaas (opvolger van de in februari weggestuurde Wijsman) heet Johannes Gunther. Benjamin schrijft – meest kritisch – over hem in brieven van 20 juli, 5 september en 8 november.
.
Dat het ‘zeer moeilijk’ is om de toestand van de spinnerij in kaart te brengen, schrijft Benjamin op 8 november, maar al tien dagen later presenteert hij de ‘rekening en verantwoording der fabrijk’ met de beschreven conclusies. En spreekt hij de verwachting uit dat het voortaan beter zal gaan.