Met ondankbaarheid beloond, p 117

De brief aan de subcommissie Goes had Johannes op oudjaarsdag geschreven, archief 352. Benjamin reageert diezelfde – ‘Heden morgen heb ik ook ontvangen de brieven, J. Burks regar­deerende’- 6de januari dat hij er van hoort. Volgens de reglementaire beginselen zouden er ook onderofficieren in de raad van opzieners moeten zitten, maar blijkbaar heeft Benjamin daar van af gezien.