Nederlanders zijn soms een beetje dom, p 145

Benjamin van den Bosch doet verslag van de werkzaamheden in de kolonie in diverse brieven aan de permanente commissie, Ockerse schrijft over de ‘vele gunstige voorbeduidselen’ in de Star 1819, pagina 194. De viering van de verjaardag van prins Frederik in Den Haag staat beschreven in de Staatscourant van 1 maart 1819. De viering in Frederiksoord in een brief van Benjamin van den Bosch aan de permanente commissie dd 1 maart 1819, waarop Ockerse zich gebaseerd heeft voor een artikel in de Star van maart 1819, pagina 262-264. Ook de Amsterdamsche Courant, overgenomen in de Staatscourant van 9 maart 1819, doet er verslag van: ‘De geheele kolo­nie scheen in een tempel, aan de dankbaar­heid gewijd, herschapen te zijn.’
Informatie over prins Frederik komt uit F.de Bas, Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd, 4 delen in 6 banden, Schiedam, 1887‑1913. Het 4de deel, 1e stuk, gaat van pagina 125 tot 154 over de Maatschappij en prins Frederiks relatie ertoe en daar komt ook, pagina 133, het citaat over Johannes van den Bosch uit.
De andere citaten, over het wennen aan Nederland, komen uit C.A. Tamse (red), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis, ­Alphen aan de Rijn 1979.