Niet zeer gaarne ter school, p 105

Op 25 december schrijft Benjamin nog over de aannemer: ‘Dheer Oosterlo maakt met het aangegane werk weinig voortgang, het school zal niet dan bij het einde van ‘t jaar geheel gereed zijn; ook zal er eene haggel moeten gehuurd of gekocht worden.’ We hebben niet kunnen vinden wat een ‘haggel’ is. Maar een paar dagen later meldt hij al dat Van Wolda in het grote gebouw les geeft. Benjamins eerste melding van de goede resultaten is al van 10 januari 1819.

Op 6 december vraagt Benjamin of hij kolonisten verlof mag geven, op 11 december herhaalt hij dat verzoek omwille van ‘die geene der kolonisten welke de kerstdagen gaarne bij hunne famille zouden wenschen door te brengen’ en daarop keurt de permanente commissie het goed.