Omringd door beweldadigden, p 262

Prins Frederik maakt de afspraak met Johanes op 8 augustus, het bezoek wordt verslagen in de Staatscourant van 10 augustus en de Star van september 1820. Johannes komt met de hier weergegeven citaten terug op het stichten van een kolonie in de Zuidelijke Nederlanden in een brief aan prins Frederik dd 10 december 1820.

De Franse vertaling van Maatschappij-stukken wordt gemaakt door baron Van Keverberg, die ook in het bestuur van de kolonie in de Zuidelijke Nederlanden zal zitting nemen. Er wordt wat gemopperd dat hij niet snel genoeg gaat, onder meer in de hiervoor genoemde brief van Johannes aan prins Frederik, maar uit de pc-notulen van 27 december 1820 waar besloten wordt het rond te zenden, kan opgemaakt worden dat de vertaling dan klaar is..

De verslagen van commissie van weldadigheid en commissie van toevoorzicht bevinden zich in respectievelijk archief 16 en archief 27.