Ook was dezen dag dubbeld belangrijk, p 185

Over de eerste steenlegging, de beloningen en het feestje die dag schrijft Benjamin 23 augustus, op welke brief Ockerse een stukje in de Star pagina 718 baseert.
Ook de drie sergeanten – Coster, Seil en Schnatz – kregen een tientje beloning voor hun gedrag bij de veenbrand. In die brief worden ook Jansen en Meeder als onderopzieners genoemd en Visser niet meer.
Uitlatingen over Dominicus Meeder door de subcommissie Tholen op 10-10-1818; door Benjamin in brieven van hem aan de PC op 29-12-1819, 06-05-1820, 29-06-1820. Zie, ook voor een verwijzing naar stamboominformatie over Meeder, zijn persoonsfile.