Op voorwaarde van proefneming, p 67

De notulen van de subcommissie Steenwijk uit deze periode zijn helemaal bewaard gebleven en bevinden zich in archief 3450. Alles in deze paragraaf komt daaruit. Naast de al genoemden zijn ook dominee Wilbrink – die later met de Maatschappij in conflict zal komen over een herberg die van hem is, zie boek bladzij 230 – en ene Hovens-Greve lid.