Raad van policie, p 269

Net als voorgaande jaren wordt ook het nieuwjaarsfeest 1821 zowel beschreven in een brief van Benjamin van den Bosch (dd 3 januari 1821) als in een daaruit afgeleid artikeltje van Ockerse in de Star (januari 1821 pagina 58 ev).

De mededeling van haar installatie en de samenstelling van de raad van policie staat in een brief van de raad aan de pc dd 09 januari 1821. Stephanus van Royen is voor een jaar tot voorzitter benoemd. De burgemeesters van Steenwijk heten Zomer, Tuttel en Middendorp, waarvan de laatste secretaris van de raad is. De schout van Steenwijkerwold heet Fabius. In de praktijk zullen Van Royen, Tuttel en dokter Schuurman precies zo (streng) optreden als de Maatschappij graag wil, waardoor Johanes hen een keer aanduidt als ‘zeg maar de princenpartij’, terwijl Zomer, Middendorp em Fabius zich lankmoediger tonen. Dat is dus drie tegen drie! Zij vragen op 26 januari schriftelijk om nadere instucties.

De instructie van de pc aan de raad is gedateerd 10 februari 1821 en bevindt zich in archief 1614 (de invoernummers 1613 tot en met 1625 gaan helemaal over tucht en toezicht op de koloniën). De ‘Bekendmaking, van wege de Permanente Kommissie aan de kolonisten van Frederiksoord en Willem­soord’ is een dag eerder, 9 februari 1821, zit bij de uitgande post en staat in uitgetypte vorm op deze site..Benjamin schrijft aan de pc dd 13 februari 1821 hierover.