Sla ik tusschen hals en nek, p 320

Het is onbekend wanneer Johannes van den Bosch op Westerbeeksloot gaat wonen. Volgens Kloosterhuis al direct na het ontslag van zijn broer als directeur in april 1821, maar zijn brieven komen pas een half jaar later stelselmatig vanuit Frederikksoord. Weer iets later komt er vaker ‘onze’ bij de hartelijke groeten te staan. ‘Beneffens Mina’ staat in een brief van Johannes van den Bosch aan W.A.Ockerse dd 26 mei 1823, dus een half jaar voor de bruiloft.

De diverse huwelijken: Gijsbert Falck en Cecilia Aletta Bernardina de Sturler (21 jaar oud) op 18 april 1822. Wouter Visser en Constantia Daniella Elisabeth de Sturler (gedoopt op 18 september 1799), plus Johannes van den Bosch en Rudolfina Wilhelmina de Sturler op 28 oktober 1823.
De uitval van Johannes over schuldeisers die hem lastig vallen is van 29 mei 1822