Uit de wind zijlen moest gaan, p 339

Arends en Tijmes komen volgens het stamboek, archief 1579, op 11 oktober 1822 aan op hun boerderijen. Domenicus Meeder op 26 november 1822.
Geertje Davids Hartog, echtgenote van Pieter Arends, is overleden op 20 mei 1822, oud 42 jaar, overlijdensakte Vledder dd 22 mei 1822, aktenummer 12. Antje Ellens, echtgenote van Klaas Tijmes, op 29 mei 1822, 40 jaar oud, overlijdensakte 30 mei 1822 Vledder, aktenummer 13. De met Tijmes meeverhuizende ‘huishoudster’ is Antje van Haften, dochter van Walraven van Haften uit Edam die zelf inmiddels op een boerderijtje in Wateren woont.

Al op 21 april 1823 schrijft Petrus Ameshoff dat er in Amsterdam gezegd wordt dat de gebouwen verkeerd gebouwd zijn en ongezonde voorzieningen zouden zijn, de ‘schrikkelijke daadzaken’ is een samenvatting, met het opschrift ‘confidentieel’, op 21 augustus 1824 door de subcommissie Amsterdam.
Johannes meldt dat de aankoop van Veenhuizen rond is op 19 december 1822.