Voor het gebruik bij koffij en thee slechts even genoeg, p 263

Omdat de ingekomen post van deze periode verdwenen is, komt de informatie in dit stukje uit brievenboek, notulen, uitgaande post en de Star. Dat blad schrijft bijvoorbeeld over de veestapel op de proefkolonie en, in het augustus-nummer, over de vergaderingen van commissie van weldadigheid en de commissie van toevoorzicht. De jaarverslagen staan in de Star augustus en september en zijn archief 989.

Er zijn meer subcommissies die weinig goede woorden over hebben voor de koloniale koeien, waarvoor ze verschillende verklaringen hebben, meestal dat het Drentse ras nu eenmaal kleiner is dan de Hollandse koeien. Dit citaat is van de subcommissie Enkhuizen dd 12 oktober 1822.

Benjamin meldt volgens het brievenboek op 23 augustus dat Albert Klaver in dienst moet. Het in oktober geboren kindje zal overigens maar een paar jaar oud worden, zie boek bladzij 364.

Over de administratie en administratieve achterstand schrijft Benjamin talloze brieven. De Star van Oktober meldt de gunstige berichten over de oogst. De commissie van toevoorzicht zendt weer een inspectiecommissie naar de kolonie. Op 18 september meldt het brievenboek: ‘De Generaal J. vd Bosch. Meldt de gunstige bevinding der kolonien door de Komm. met het onderzoek derzelve belast.’ Het verslag van de commissie is in archier 27 en daaruit komt de opmerking over Molenaar en Gerards.

De jaarinkomens over 1820 zijn gepubliceerd in de Star 1821, pagina 678-679 en die lijst komt ook op deze site te staan.