Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, p 47

Benjamin van den Bosch vraagt naar de prijzen in een brief dd 18 november 1818. Voor wie zich in die verschillende maatstelsels wil verdiepen, een overzicht staat in J. Verhoef, De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam 1982.
De verwarring tussen Ockerse en Ameshoff komt aan het licht in een brief van Petrus Ameshoff dd 9 augustus 1818. Op 22 juni was Ameshoff in functie getreden als kassier, zodat dit blijkbaar pas na anderhalve maand correspondentie aan het licht kwam!