Waschtobbe, zeepbak, handdoeken, p 34

De grootte van de woning wordt door Johannes van den Bosch beschreven in een brief aan Robert Owen, dd 16 juli 1819, archief 352. NOTA BENE: Dit soort gegevens geldt uitsluitend voor de eerste 52 woningen! Hierna zal er steeds iets aan het bouwplan veranderd worden. Uiteindelijk zullen er een stuk of vijf verschillende types koloniale huisjes zijn.
Over de vochtigheid van de woningen schrijft dokter Schuurman in de Star van mei 1819, de ontstane kieren worden beschreven door ene Van der Muelen uit Maarsenbroek dd 29 september 1821. Over het opleveren schrijft Wouter Visser op 13 december 1823 als nieuw-aangekomen kolonisten klagen dat er geen vloerbedekking is.

De huisraad wordt beschreven in een lijst, archief 1338, die waarschijnlijk van eind oktober 1818 dateert. Bij sommige zaken staat dat ze al gekocht zijn (bijvoorbeeld ‘1 dwijl gekogt voor -3′, waarschijnlijk 3 stuivers, en ‘7 stoelen gro­tendeels gekogt a ƒ1- p stuk’) en andere zijn dat nog niet (bijvoorbeeld ‘1 tafel gecal­culeerd op ƒ 2-. ‘).