Welzeker jongen, ook de melk erbij, p 120

Over de submissie van de Burksen schrijft Benjamin op zondag 10 januari – volgens genealogen wordt de in België geboren Burks die dag 51 jaar, zie voor verdere gegevens zijn persoonsfile. Dit is ook de dag dat de familie Dikkeboom onder militair escorte naar de kerk gaat. Over de kwestie Arends schrijft hij 14 januari, als hij bericht van de pc gehad heeft, en 16 januari: ‘Ingevolge missive der Permanente Kommis­sie van den 11 dezer heb ik Pieter Arends ondervraagd over de door hem ten aanzien der kolonie, verspreide geruchten.’ Een handicap voor Benjamin is dat hij niet beschikt over de brief die Arends geschreven heeft. De pc heeft hem alleen een kopie gestuurd van de brief van de regionale subcommissie Hoorn waarin die melding maakt van ‘nadeelige berichten’ door Arends. Als Pieter Arends zegt dat iets niet in de brief staat, kan Benjamin niets meer.