Wij moeten geene kinderen in massa overnemen, p 341

Het is 18 februari 1823 als Johannes schrijft: ‘Ik heb de eer UWelEd hier nevens aantebie­den een ontwerp ter vestiging der vondelin­gen en huisgezinnen voor welke het gouver­nement voornemens is te kontracteren.’ Petrus Ameshoff reageert op 21 april, maar klaagt daarbij dat hij slechts een deel van het ontwerp heeft gekregen. De pc stuurt hem dan het volledige pakket en op 3 mei volgt de rest van zijn reactie. Overigens heeft Johannes al op 7 april de stenen voor de nieuwbouw gekocht. De reactie van Nieuwenhuis is ook van 21 april.

Johannes schrijft over het stichten van kolonie 7 op 2 december 1822 en later op 28 juni 1823. Zijn artikel over de gevangenen staat in de Star 1822, pagina 871