Wij rekenden ons zeer gelukkig, p 251

Voor bronnen over het gebeuren met Baij zie de vorige paragraaf.