het boek

Dit is de site van het boek De proefkolonie

Voor de site van museum

De proefkolonie klik hier

 

 

 

Proef3

 

‘Zwaar en traag, oneindig traag, schommelen de ossen over het zandpad dat van Steenwijk naar Vledder voert. Twee aan twee trekken ze een platte kar over de ongelijke weg. Naast de voorste ossen wandelt de drijver, op de karren houdt een bont gezelschap zich in evenwicht.

Mannen, vrouwen – van wie eentje hoogzwanger – en kinderen. De meesten met niet meer bij zich dan hun lijfgoed, een enkeling koestert het familiebezit in een plunjezak. De jongste is Jannetje Metz uit Amersfoort, twee jaar en een paar maanden, de oudste de eenenvijftigjarige Jan Cornelis Westerveld uit Broek in Waterland.

Het is donderdag 29 oktober 1818. Het aan weerszijden voorbij sukkelende Drenthe is een eenzaam land. Uitgestrekte heidevelden, afgewisseld met zandverstuivingen en bosjes, slechts af en toe een geïsoleerde hoeve met bomen eromheen.

Hier begint hun nieuwe leven, hier zullen zij worden opgevoed tot betere mensen, hier zullen zij ‘allengkens worden opgebeurd uit de zedelijke verbastering’ waar zij door hun armoede in terechtgekomen zijn.’

Dit is het begin van Frederiksoord, de eerste kolonie die in het begin van de negentiende eeuw door de Maatschappij van Weldadigheid werd gesticht. In deze nederzetting wilden zij verarmde landgenoten uit heel Nederland ‘opvoeden’ en een kans geven op een beter leven.
En zo begint ook het boek De proefkolonie, waarin Wil Schackmann verhaalt over deze fascinerende episode uit de vaderlandse geschiedenis.

De proefkolonie kwam uit in september 2006, tweede bijgewerkte druk juni 2008, derde druk januari 2009, vierde druk september 2009, vijfde druk september 2010, zesde druk april 2012, zevende druk mei 2014, achtste druk oktober 2015, negende druk september 2016, tiende druk augustus 2017, elfde druk juni 2018. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij internetwinkels, huidige prijs – in afwijking van het plaatje linksboven – 15 euro. Zie ook de site van Atlascontact.

Deze site geeft nadere informatie over het boek en de schrijver. Op de onderste pagina’s geeft Wil Schackmann de verantwoording van de in zijn boek gebruikte bronnen en citaten, en extra informatie over zijn onderzoek in de archieven.

NB: over het boek De bedelaarskolonie zie www.debedelaarskolonie.nl; over het boek De kinderkolonie zie deze pagina en voor De strafkolonie deze pagina.