Van Os – nageslacht

De gezinsleden maken ruim gebruik van de huwelijksmarkt op de kolonie:

- Zoon Marinus krijgt verkering met kolonistendochter Bouwman uit Oudewater.

- Dochter Geertrui/Gertrudis trouwt in 1832 Gerardus Lucassen, zoon van proefkolonist Lucas Lucassen.

- Zoon Paulus trouwt met een dochter van Johannes Greven, boekhouder op de kolonie.

- Dochter Johanna Catharina Seciellia trouwt 22-4-1841 met een zoon van proefkolonist Gerritsma.
Moeder Johanna en vader C/Kornelis worden op diezelfde dag, dus 22-4-1841, ingedeeld bij deze laatsten. Daar overlijdt moeder. Als Gerritsma wordt bevorderd tot vrijboer bij de Ommerschans gaat Cornelis mee en hij zal daar komen te overlijden.

De zonen Cornelis en Gerrit worden later zelf ook kolonist, zie voor de laatste deze pagina.