Koepokken, p 92

Schuurmans uitlatingen zijn uit De Star van mei 1819, over het uitsluiten van niet-gevaccineerder armen van steun in Utrecht wordt geschreven in P.D. ‘t Hart, Berustten de armen in Nederland omstreeks 1800 eerbiedig in hun lot? Nog een berichtje in de kranten later dit jaar: In Arnhem besmetten ‘med. doct. F.W. Everts en de heelmeester H.T. Sagels’ hun eigen kinderen, Staatscourant 7 mei 1819.

Terwijl het verzet tegen de koepokinenting onder de armen geleidelijk afneemt, zal het tegenstand vooral in streng-christelijke hoek gevonden gaan worden. Met name de jeugdige volgelingen van Willem Bilderdijk (het Reveil dat ook achterin het boek, bladzij 335 ev ter sprake komt) zullen zich weren. De pokken zijn door God gezonden en het is niet aan de mens daar iets tegen te willen doen.