Kolonistenklasse en gezinsklasse, p 255

Op 6 juni schrijft Johannes over de noodzaak om beloningen te geven, refererend aan het reglement, en op 29 juni maakt Benjamin de beoordeling van alle kolonisten. Dit stuk bevindt zich bij de jaarverslagen, archief 989 en zal in uitgetypte vorm ook op deze site komen.
Woensdag 9 augustus 1820 staat in de notulen van de permanente commissie: ‘Besloten op de missive van den Direkteur no.149/7 de medailles, zoo dra die gereed zullen zijn, uittedeelen in gevolge het tableau door den Generaal ter Algem. Vergadering geproduceerd.’

In het jaarverslag over 1820, archief 989 en in de Star van augustus 1820, wordt verder omschreven waaraan Klaas Visser zijn gouden medaille te danken heeft. Het oranje lint op de linkerborst staat in de reglementaire beginselen.