Om vreemdelingen te vervangen, p 257

Dat Koppejan ‘in mijne rapporten nimmer gunstig is vermeld’ had Benjamin – volledig onwaar – geschreven op 18 februari 1820, de dag nadat Koppejan geweigerd had voor het bepaalde loon te werken. De bevindingen van de Leeuwardense bezoeker staan in de staatscourant van 5 september 1820.
Van de uitzending van Brandsma en Gerritsma wordt melding gemaakt in het jaarverslag, dat behalve in archief 989 ook is gepubliceerd in de Star van augustus 1820. Daar staan opvattingen over de buitenlanders die hier komen werken, evenals in het artikel van Johannes van den Bosch in het eerste nummer van de Star 1819.
De benamingen voor Duitsers komen uit Kornelis Mulder, Hannekemaaiers en kiepkerels, Haren 1971. Overigens wordt er tegenwoordig anders gedacht over de herkomst van het woord ‘mof’. In een rapport van het ministerie van binnenlandse zaken in mei 1818, geschreven door L. Boon uit Alphne, archief 48, heten ze de ‘buiten de boornlanders’.