Was wij daar niet, wij kwamen daar niet, p 108

De brief van Burks aan ‘Francies Blondel op de Kreukelmarkt te Goes’ is gedateerd 11 december 1818. Zij laat diverse mensen groeten, met als laatste de moeder van de bij hun ingedeelde jongeman die ze blijkbaar ook kent: ‘Vooral de groetenis aan Lambertus Burk met zijn huisge­nooten en verders aan alle goede kennissen en al die na ons vragen. Vooral de groetenis aan broer Frans en mijn zuster Mietje en verders aan alle mijn zus­ters en mijn kleine broer en verders de groe­tenis aan Janna de Boer van ons en van haar zoon als dat wij allemaal wel zijn.’
De brief aan de subcommissie is gedateerd 15 december 1818 en gericht aan ‘Mijn Heer De Kanter.’
De brieven zijn integraal afgedrukt op deze pagina.
De bron is Drents Archief, toegang 0186, invnr 960.